LOSOWE ZDJĘCIE

"Laboratorium Powłok Ochronnych i Obróbki Cieplnej - Aparatura XRF do pomiaru grubości bardzo cienkichpowłok (Pd,Pt) oraz analizy zawartości niektórych pierwiastków "

Godło Politechniki Śląskiej

Logo wydziału

Logo PBN

Logo Inżynieria Materiałowa

Logo PTSt

Logo X STERMAT

Logo POLON

Logo PBN