LOSOWE ZDJĘCIE

"Laboratorium Powłok Ochronnych i Obróbki Cieplnej - Skaner optyczny ATOS - Aparatura do nieniszczących badań powierzchni oraz grubości powłokowych barier cieplnych (TBC), pomiaru zmian kształtu i wymiarów elementów w procesach inżynierii powier"

Godło Politechniki Śląskiej

Logo wydziału

Logo PBN

Logo Inżynieria Materiałowa

Logo PTSt

Logo X STERMAT

Logo POLON

Logo PBN