LOSOWE ZDJĘCIE

"40-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - prof. Karel Tomášek, Technická Univerzita v Košiciach"

Godło Politechniki Śląskiej

Logo wydziału

Logo PBN

Logo Inżynieria Materiałowa

Logo PTSt

Logo X STERMAT

Logo POLON

Logo PBN